Yenilenme Zamanı !

Çok yakında sizlerleyiz!

MAMSEL İlaç San.ve Tic.A.Ş Fabrika Sayfamız Yapım Aşamasındadır, çok yakında tekrardan sizlerle olacağız!

×
MAMSEL FABRİKA / KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKASI

MAMSEL İLAÇ KALİTE POLİTİKASI

Mamsel İlaç, müşteri, tedarikçi, otoriteler, toplum ve çevre ihtiyaçlarını karşılamak için tutarlı ve yüksek standartlı ürün ve hizmetlerin sağlanması konusunda kararlıdır. Ürünlerimizi ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun, müşteri memnuniyeti odaklı, yenilikçi ve sürekli iyileştirmeyi temel alarak zamanında üretmeyi amaçlarız. Tüm çalışanlarımızla birlikte bu amaç doğrultusunda eğitimleri destekleyerek, yasal mevzuatlara uygun ürün üreteceğimizi ve izleyeceğimizi taahhüt ederiz.

 

MAMSEL KALİTE POLİTİKASI UYGULAMA İLKELERİ

Temel amacımız “Kaliteli ürünler üreterek, sağlıklı yaşama katkıda bulunmak” tır.

 

Kalite Politikamız doğrultusunda kuruluş stratejik planlarımız, iş planlarımız ve kalite hedeflerimiz oluşturulur. Bu plan ve hedeflerin oluşturulmasında aşağıdaki ilkeleri temel olarak alırız:

  • Kalite Güvence Sistemimizi oluşturan tüm süreçlerimizi yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla sürekli olarak gözden geçirmek ve iyileştirmek,
  • Ürünlerimizi, ulusal ve uluslararası cGMP standartlarına uygun olarak üretmek,
  • Kaynaklarımızı en etkin ve verimli şekilde yönetmek,
  • Müşteri odaklı çalışmak ve müşterilerimizin, kendilerine sunduğumuz ürün ve hizmetlerden duydukları memnuniyeti sürekli olarak artırmak için çalışmalar yapmak,
  • Kalite Güvence Sistemimizin tüm çalışanlar tarafından anlaşılması, benimsenmesi, uygulanması ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla çalışanlara eğitim vererek gelişimine sürekli destek vermek.

 

Bu hedef ve ilkeler doğrultusunda üst yönetimin tam desteği ve tüm çalışanlarımızın katılımıyla oluşturulan ve gerektiğinde güncellenen “Kalite Politikamız” Kalite Güvence Sistemimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

ÇEVRE POLİTİKASI

Mamsel İlaç; yürüttüğü tüm faaliyetlerde doğal kaynakların etkin kullanılmasını, yasalara tam uyumu, kirliliğin önlenmesini, faaliyetleri sırasında oluşan atıkların azaltılmasını ve geri dönüşüme kazandırılmasını çevre politikasının temeli olarak kabul eder.

Bu politika çerçevesinde;

 

  • Çalışanlarını, tedarikçilerini ve taşeronlarını çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,
  • Çevre üzerindeki olası etkileri kontrol altında tutmayı ve en aza indirmek için uygun teknoloji kullanmayı,
  • Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.